Vi har arbetat fram grafisk profil för PowerTender. Till det filmer, webbplats och producerat löpande material före och under lansering.

Kund: PowerTender AB

Arbetsgrupp: Ia Lundqvist Pettersson, Jojje Pettersson, Stefan Frick

Besök powertender.com