I Sverige år 2021 är det digitala livet lika vardagligt som det verkliga livet. Vi handlar, arbetar och umgås på nätet. Vi träffar romantiska partners på sociala medier och lär känna nya kompisar på spelplattformar. Men digitaliseringen har en baksida, då både trakasserier och bedrägerier följt med ut på internet. Även om många saknar kunskapen att använda nätets olika verktyg, är det också flera som aktivt väljer bort digitala tjänster därför att de känns osäkra.